devâm


devâm
(A.)
[ ماود ]
1. süreklilik.
2. kalıcılık.
3. devam.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • devam — is., Ar. devām 1) Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme 2) Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme Devam zorunludur. 3) Ek, parça 4) ünl. Kesme, sürdür anlamında kullanılan bir söz Birleşik Sözler ve devamı Atasözü, Deyim ve Birleşik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DEVAM — Bir halde bulunma, sürekli olma, daimîlik. * Bir işe veya bir memuriyete gidip gelme. * Sebat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • devam etmek — 1) başlanmış bir iş sürmek Bu teftiş üç gün üç gece devam etti. H. Taner 2) sürekli gitmek Falanca kahveye mütekait memurlar devam eder. B. R. Eyuboğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • devam ettirmek — başlanmış bir işi sürdürmek Gençler, cesaretimizi takviye eden ve devam ettiren sizsiniz Atatürk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • adhi-devam — अधिदेवम् …   Indonesian dictionary

  • ALE-D-DEVAM — Devamı üzere. Devamlı olarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜSABİR — Devam edici, devam eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CESM — Devam etmek, mülâzemet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DAİM — Devam eden. (Daimî, daima, daimen şeklinde de söylenir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DAİMA — (Devam. dan) Her vakit, bir düziye, daimî suretde …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük